Hjælp til dig med barn i mistrivsel

Hjælp til dig med barn i mistrivsel

Hvordan du kan passe på dig selv, når dit barn ikke trives Det at være forælder til børn i mistrivsel kræver ens fulde opmærksomhed detmeste af tiden, om man har lyst eller ej. Det eneste sted, hvor der derfor kan skabes mere plads, er i kroppen. ” At have et...
Forløsning af traumer fra barndommen

Forløsning af traumer fra barndommen

Indre Barn metode Indre Barn metode bruges til at forløse traumer fra barndommen. Når vi bliver traumatiseret som børn af større eller mindre karakter, skaber vi overlevelsesmønstre, vi tager med os hele livet.Det er derfor helt klassisk at de udfordringer vi står med...
Bedre vejrtrækning mod stress

Bedre vejrtrækning mod stress

At trække vejret er forudsætningen for liv. Fra vi fødes til vi dør foregår vejrtrækningen som en automatisk bevægelse i vores krop. Åndedrættet er tæt knyttet til vores mentale og emotionelle tilstand. Når vi har det godt folder vi os ud med et frit åndedræt der...