Nogle gange, og måske endda ret ofte, bliver vi så pressede, at vi helt automatisk begynder at forsvare os. 

Vi er forskellige og vi har forskellige forsvarsmønstre. Ens for os alle er, at vores forsvarsmønstre vil det samme – nemlig beskytte os og passe på det, der er vigtigt for os hver især og, som vi har følt og mærket blev udfordret da vi var børn og til stadighed udfordres i mødet med verden og mennesker omkring os.

Nogle mennesker ”forsvinder” ud af kroppen og forsvarer sig på den måde. Nogle bliver vrede og går i kamp og diskussion. Nogle tilpasser sig og gør alt for, at den anden part i situationen får det godt igen. Nogle bliver helt stille og udholder alt, hvad situationen kræver. Nogle forsøger at kontrollere og præstere sig ud af situationen ved at gøre det ”rigtige”.

Det skulle egentlig være ganske ligetil at stå ærligt op for det, der er vigtigt for os.
På egne vegne kan jeg sige, at det bestemt også er det, jeg synes jeg gør, når jeg står ærligt frem med det, der er vigtigt for mig. Det lykkes kun delvist. Så uendeligt mange gange er jeg alligevel landet i mit mønster og i gang med at forsvare mig.

Alle forsvarsmønstre har et fysisk udtryk. Et menneske, der forsvarer sig med vrede, har et andet kropsligt udtryk end et menneske, der forsvarer sig ved at ”forsvinde”, og der er mange varianter af, hvordan kroppe med det samme forsvarsmønster ser ud for det blotte øje.
 
I kropsterapien kan vi opdage og være nysgerrige på sådanne forsvarsmønstre og deres kropslige udtryk og spændinger. Ikke for at vi skal af med dem, men for at vi kan blive bevidste om, hvordan vi kan blive fanget i mønstre, der ikke er hensigtsmæssige for os.

Når vi genkender dem som mønstre, kan vi bedre møde os selv kærligt og tage ansvar for, hvad der er vigtigt for os. Det er ikke ensbetydende med, at det altid kan mødes af andre.
Det fine er, at vi møder os selv, og at det ofte viser sig, at det bliver let for folk omkring os at forstå os, i modsætning til når vi forsvarer os. 

Vi indeholder alle noget uendeligt værdifuldt og et ønske om at være trygt til stede i os selv, i verden og med hinanden 🙏