Indre Barn metode

Indre Barn metode bruges til at forløse traumer fra barndommen.

Når vi bliver traumatiseret som børn af større eller mindre karakter, skaber vi overlevelsesmønstre, vi tager med os hele livet.
Det er derfor helt klassisk at de udfordringer vi står med som voksne har rod i barndomstraumer, måske endda nogle vi ikke tillægger særlig betydning. Det behøver ikke at være enkeltstående episoder og oplevelser, hvor man slet ikke er i tvivl om, at man blev traumatiseret. Det kan også være en mere generel oplevelse af at føle sig forkert, udenfor, ikke set, mødt og forstået i familien eller blandt andre mennesker.
De mønstre vi udviklede som børn udspiller sig fortsat i vores liv, når vi er voksne og vil ofte være dem, vi “støder ind i” i vores nære relationer, når vi ikke føler os mødt, hørt og forstået.

Gennem Indre Barn metoden skaber vi forbindelse til det Indre Barn, der fortsat længes efter at blive set og mødt i alt det, der var og er svært. 

Jeg oplever at metoden er yderst effektiv til forløsning og healing af traumer og at den i særdeleshed er effektiv sammen med kropsterapien, fordi ethvert traume har en fysisk manifestation. De har sat sig som spændingsmønstre i kroppen.

Spændingsmønstrene er beskrevet nærmere i min blog om Kropsterapi og forsvarsmønstre, som du finder i menuen på denne side.